Klub pro mladé křesťany

Mlaďáci ze sboru se schází každý pátek večer,

Společně krájí ovoce a zeleninu, popíjí kolu

a při tom hledají svoje životní poslání.

Jak to probíhá?

Když se v pátek sejdeme, tak si nejprve povídáme o tom, co se komu v týdnu přihodilo. 

Poté společně zpíváme a modlíme se. Hlavním bodem programu bývá zamyšlení z bible, takové mini kázání.

Na klub si zveme různé hosty, nebo chodíme na návštěvy. Posloucháme příběhy dalších lidí mimo mládež a hledáme inspiraci pro naše životy.