Výtvarka

Jsou zvány všechny děti, které rády malují.

Výtvarka


Jsou zvány všechny děti, které rády maluji a chtějí chodit pravidelně, ale i děti, které si přijdou občas namalovat jeden obrázek.

Obrázky budou pravidelně vystavovány v prostorách sborové kavárny.

Kontakt: Alena Hájková

Tel: 737 111 103

Malování se koná každý pátek ve dvou skupinkách:

od 16:00 do 17:00 a od 17:00 do 18:00