Výtvarka

Jsou zvány všechny děti, které rády malují.

Výtvarka


Jsou zvány všechny děti, které rády maluji a chtějí chodit pravidelně, ale i děti, které si přijdou jen občas namalovat nějaký obrázek.

Obrázky budou pravidelně vystavovány v prostorách sborové kavárny.

Kontakt: Alena Hájková

Tel: 737 111 103

Kdy: Každý pátek od 16:15 do 17:30