Kdo jsme?

Jsme otevřeným křesťanským společenstvím lidí všech generací.

Spojuje nás osoba Ježíše Krista, která je naší hlavní inspirací.

Kdo jsme?

Jsme otevřeným křesťanským společenstvím lidí všech generací.

Spojuje nás láska k Bohu. Víme, že nejsme zdaleka tak dokonalí, jak si často myslíme, proto potřebujeme toho nejlepšího učitele.


Čemu věříme?

  • Věříme, že mezi Bohem a člověkem je možný osobní vztah.
  • Věříme, že Bible je autentickým svědectvím o tomto vztahu.
  • Věříme, že člověk svou přirozeností žije v pýše a vzpouře vůči Bohu.
  • Věříme, že přijetím Ježíše Krista se může každý k Bohu opět vrátit.
  • Věříme, že naším posláním je zvát lidi k hledání a poznání Boha.